Servisný poplatok (SP)

 

Na aký účel slúži Servisný poplatok?

Servisný poplatok pokrýva náklady na prevádzku, administráciu, technické zabezpečenie a zákaznícky servis satelitnej televízie Skylink.

Koľko programov obsahuje balíček DIGITAL, u ktorého sa hradí Servisný poplatok?

Po uhradení Servisného poplatku získate 41 programov, z toho 23 v HD kvalite.

Prečo sa neplatí poplatok aj u ostatných balíčkov?

U akéhokoľvek plateného balíčku je Servisný poplatok už zahrnutý v cene. Najlacnejší základný balíček má názov SMART a ponúka ďalších 32 programov nad rámec balíčku DIGITAL.

Čo sa stane, keď Servisný poplatok neuhradím? Hrozia mi nejaké sankcie?

Pokiaľ k dátumu splatnosti Servisný poplatok neuhradíte, dôjde k zastaveniu poskytovania služby Skylink. Pokiaľ následne (najneskôr do 1 roku) Servisný poplatok uhradíte alebo si predplatíte niektorý z programových balíčkov, bude poskytovanie služby obnovené. V opačnom prípade bude po uplynutí  1 roku Vaša dekódovacia karta v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami trvalo deaktivovaná. Žiadne sankcie Vám v súvislosti s neuhradením Servisného poplatku nehrozia.

Môžem na zákade zvýšenia Servisného poplatku odstúpiť od zmluvy?

Samozrejme. V prípade neuhradenia Servisného poplatku k dátumu jeho splatnosti dôjde v súlade s článkom  3.6. Všeobecných obchodných podmienok k zastaveniu poskytovania služby Skylink. Pokiaľ nesúhlasíte so zmenou cenníku, máte právo postupovať v súlade s článkom 8.4. Všeobecných obchodných podmienok a bez akýchkoľvek sankcií zmluvu vypovedať.

Zaplatil som Servisný poplatok na rok (prípadne dva) dopredu. Týka sa ma tiež zmena výšky Servisného poplatku?

Nová výška Servisného poplatku sa Vás dotkne až v momente, keď skončí obdobie pokryté predchádzajúcou platbou. V dostatočnom predstihu Vás budeme písomne informovať. Súčasťou listu budú okrem nových podmienok aj údaje potrebné k uskutočneniu platby. Dátum Servisného poplatku pre Vašu dekódovaciu kartu si môžete kedykoľvek overiť na www.skylink.sk, zavolaním na tel. číslo 0910 253 660 alebo osobne v predajni  Elektro MIDA.

Prečo sa zvýšil Servisný poplatok?

Hlavným dôvodom sú vyššie náklady na zaisťovanie príjmu rastúceho počtu programov, ich distribúciu vo vyššej obrazovej kvalite a rozšírenie starostlivosti o zákazníkov.

Čo mi za Servisný poplatok ponúkate?

Od posledného zvýšenia Servisného poplatku k 1.3.2017 bol balíček DIGITAL rozšírený o nové programy (INSIGHT TV HD, INSIGHT TV UHD, 213 HD, MŇAU TV). Pretože sa rýchlo zvyšuje počet domácností, ktoré sú vybavené HD televízorom, snažíme sa sprístupniť obraz vo vysokom rozlíšení (HD) všetkým svojim zákazníkom. V neposlednom rade došlo k rozšírení kapacity Zákazníckého Servisu, ktorý je teraz k dispozícií cez pracovné dni od 08:00 do 20:00 a cez víkendy od 08:00 do 18:00.

Ako zaplatiť na Servisnom poplatku čo najmenej?

Jednoznačne cenovo najvýhodnejšie (3,69 €  mesačne) vychádza pravidelná mesačná platba  prostredníctvom platobných metód  SIPO a Inkaso z účtu. Ďalej môžete zaplatiť Servisný poplatok na rok 55,60 €. Platbu stačí jednorázovo nastaviť, každý mesiac následne dochádza k automatickému inkasu z Vášho bankového účtu  (Najľahšie si SIPO alebo inkaso z bankového účtu viete aktivovať na Zákazníckej zóne Skylink).

Je možné hradiť Servisný poplatok mesačne platobným príkazom?

Nie, takú možnosť  Skylink neponúka. Platobným príkazom sa dá uhradiť Servisný poplatok iba jednorazovo, a to na 12 mesiacov. Ak preferujete msačnú platbu, používajte SIPO alebo Inkaso z účtu.

Prečo by som mal platiť Servisný poplatok, keď v pozemnom vysielaní sú dostupné rovnaké programy zadarmo?

Programová ponuka balíčku DIGITAL (pri uhradenom Servisnom poplatku) ponúka 41 programov, ktoré sú dostupné na celom území SR. Na rozdiel od pozemného vysielania balíček zahrňuje prístup tiež k HD verziám televíznych programov. Samozrejme, vďaka príjmu satelitného signálu môžete sledovať stovky ďalších televíznych programov z celého sveta (nezávisle na Servisnom poplatku).

Zároveň máte jednoduchú možnosť  si kedykoľvek základný balíček rozšíriť o ďalšie programy z ponuky Skylink. V prípade akýchkoľvek problémov je Vám, na rozdiel od pozemného vysielania, k dispozícii Zákaznícky servis.